english español français nederlands português italiano
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus
home zoeken sitemap contact disclaimer
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus - Homepage

Introductie

IF's missies

IF's doelen

Leden

Organisatie van de maand

Jaarlijkse rapporten

Conferenties

IF Awards

Activiteiten

Dankbetuigingen

Sponsoring

Donaties

Job opportunities

 

Over IF

Structuur & Board

IF is een internationale NGO naar Belgisch recht. De Algemene
Vergadering verkiest de Raad van Bestuur om de twee jaar. Ieder jaar
wordt er een Algemene Vergadering gehouden. Externe bedrijfsreviseurs
controleren en keuren de financiele stukken.

De IF staf
Op het IF kantoor in Brussel werken Mevrouw Els De Clercq
(Coordinatrice voor Ontwikkelingsprojecten), Lieven Bauwens (Project Manager) en Gert Van Bavel (financieel adviseur).
Meerdere vrijwilligers werken mee zodat IF haar doelstellingen kan
waarmaken.

De IF Raad van Bestuur komt drie maal per jaar bijeen gedurende een
weekend. Deze bijeenkomsten worden in verschillende landen gehouden,
omdat op deze manier een goede samenwerking met de locale organisaties gestimuleerd wordt. Tussen de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur worden er ook werkoverleg bijeenkomsten gehouden.

Leden van de Raad van Bestuur (vanaf mei 2007)
Mr Pierre Mertens, voorzitter
Mevr Eli Skattebu, vice-voorzitter
Mr Teije Dijk, penningmeester
Mevr Thelma Cloake
Mr Jon Burke
Mevr Renée Höglin
Mr Louis Quaresma
Mevr Maria Cristina Dieci
Mr Douglas Sorocco

Staf
Mr. Lieven Bauwens
Ms. Els De Clercq
Ms. Renée Jopp

schrijf je in voor onze newsletter

 

 

IF Neurosurgery

Flour Fortification Initiative

Council of Europe

Include Everybody

European Year of Intercultural Dialogue

IFSBH Annual Report 2007

Global Partnership for Disability and Development

Folsaeure

International Disability and Development Consortium