english español français nederlands português italiano
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus
home zoeken sitemap contact disclaimer
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus - Homepage

Introductie

IF's doelen

Structuur & Board

Leden

Organisatie van de maand

Jaarlijkse rapporten

Conferenties

IF Awards

Activiteiten

Dankbetuigingen

Sponsoring

Donaties

Job opportunities

 

Over IF

IF's missies

IF’s missie is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met Spina Bifida en/of Hydrocefalie in de hele wereld en het verminderen van de prevalentie van Spina Bifida en Hydrocefalie door middel van primaire preventie.

Het verbeteren van de kwaliteit van leven en primaire preventie zijn de motivatie van alles wat IF onderneemt. Hetzelfde geldt voor de aangesloten nationale verenigingen die lid zijn. De belangrijkste manier om deze doelen te bewerkstelligen is door informatie en kennis te verspreiden en het stimuleren van contacten tussen ouders en mensen met Spina Bifida en/of Hydrocefalie onderling.

Het belangrijkste van contact is de erkenning, het zich niet alleen voelen  staan of zelfs geïsoleerd, het van elkaar leren. Zowel ouders als mensen die zelf Spina Bifida en/of Hydrocefalie hebben vertellen ons regelmatig hoe belangrijk deze contacten zijn.

Kennis is de eerste essentiële stap naar het minimaliseren van de effecten van een handicap. Het waarborgt dat mensen met Spina Bifida en/of Hydrocefalie gelijke partners zijn bij het nemen van beslissingen en dat verzorgers, professionelen en mensen met Spina Bifida en/of Hydrocefalie allen toegang hebben tot de meest recente informatie.

De kennis van IF komt uit het unieke globale netwerk met lidverenigingen in meer dan 40 landen. Dit netwerk is het IF “Kennis Netwerk” (Knowledge Centre) wat kennis, informatie en praktijkvoorbeelden uitwisselt op Internationaal niveau.
IF doet dit door het organiseren van workshops, conferenties en door de IF projecten in onderontwikkelde landen. Het IF Kennis Netwerk initieert en stimuleert ook onderzoek.
Oudergroepen en nationale verenigingen spelen een sleutelrol in het bij elkaar brengen en verspreiden van informatie. Dit is de manier waarop IF het oprichten van nieuwe groepen en verenigingen stimuleert.

Het IF Kennis Netwerk is ook het platform voor discussies over ethiek, preventie, voedseltoevoegingen, nieuwe ontwikkelingen in behandeling en verzorging en het waarborgt dat mensen met Spina Bifida en/of Hydrocefalie een stem hebben op wereldniveau.

IF vertegenwoordigt mensen met Spina Bifida en/of Hydrocefalie en hun organisaties in de hele wereld bij internationale instituties zoals de Verenigde Naties, Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), de Raad van Europa, UNICEF en andere NGO’s.

schrijf je in voor onze newsletter

 

 

IF Neurosurgery

Flour Fortification Initiative

Council of Europe

Include Everybody

European Year of Intercultural Dialogue

IFSBH Annual Report 2007

Global Partnership for Disability and Development

Folsaeure

International Disability and Development Consortium